Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 34)

Organy Spółki
rejestr zmian informacji

Uaktualniono treść w zakładce "Organy Spółki"
Data: 2019-03-01 11:17:07
Autor: Admin
uaktualniono zakładkę "Organy Spółki"
Data: 2019-03-01 11:15:01
Autor: Admin
uaktualniono zakładkę "Organy Spółki"
Data: 2019-03-01 11:14:31
Autor: Admin
zmiana składu Rady Nadzorczej
Data: 2018-07-06 08:36:49
Autor: Dubiel
Zmiany w Organach spółki
Data: 2016-08-10 09:15:21
Autor: Admin
Zmiana Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Data: 2016-02-25 14:08:29
Autor: Admin
Dodanie przewodniczącego rady nadzorczej.
Data: 2015-03-27 10:32:35
Autor: Admin
Wykreślenie z listy Członków Rady Nadzorczej Pana Mirosława Ślachciaka.
Data: 2015-02-27 14:31:22
Autor: Admin
Usunięcie informacji o prokurencie (p.Ziołnowska)
Data: 2014-03-12 09:15:03
Autor: Admin
Zmiana osoby na stanowisku zastępcy przewodniczącego rady
Data: 2013-12-12 13:18:06
Autor: Admin
Usunięcie podwójnego tytułu
Data: 2013-07-22 10:43:40
Autor: Admin
Aktualizacja treści
Data: 2013-07-17 12:13:04
Autor: Admin
Aktualizacja informacji dotyczącej p. Andrzeja Półgrabskiego
Data: 2013-05-09 10:24:54
Autor: Tomasz Bartosiewicz
zmiana zarzadu spółki
Data: 2012-11-08 10:57:43
Autor: Miłosz Wolański
zmiana rady
Data: 2012-10-25 22:07:41
Autor: Miłosz Wolański
mody informacji
Data: 2012-07-31 18:03:34
Autor: Miłosz Wolański
zmiana prok.
Data: 2011-11-08 18:26:43
Autor: Miłosz Wolański
Zmiana Członka Zarządu
Data: 2011-05-04 11:05:18
Autor: Łukasz Wróblewski
Uchwała Rady Nadzorczej
Data: 2011-02-28 13:29:42
Autor: Łukasz Wróblewski
Zmiana składu Zarządu Spółki
Data: 2011-02-28 13:27:51
Autor: Łukasz Wróblewski
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 34)

powrót do informacji »