zamówienie na:

Przebudowa ulic w Bydgoskim Parku Przemysłowo – Technologicznym

zamawiający: Bydgoski Park Przemysłowo - Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PT/09/WT/18
szacunkowa wartość: -
termin składania ofert: 19 listopada 2018
wynik postępowania: Dla części 1 – art. 93 ust. 1 pkt 1) pzp Dla części 2 – art. 93 ust. 1 pkt 4) pzp 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień (SIWZ)SIWZ (764kB) pdf
Zał. 5- cz. 2 - wzór umowy (409kB) pdf
Zał. 5-cz. 1- wzór umowy (620kB) pdf
Załącznik nr 6 do siwz (276kB) pdf
Załączniki 1-7 do siwz (24kB) word
Załączniki 1-7 do siwz (732kB) pdf

-----------------------------------------

Dotyczy cz. 1 przetargu

Opinia zdmikp PFU ul Nowotoruńska (439kB) - pdf
PFU - skrzyżowanie ulic Grzybowa-Nowotoruńska (497kB) - pdf
Rys1-Plan zagospodarowania terenu -skrzyżowanie ul Grzybowa-Nowotoruńska (1723kB) - pdf

Załącznik nr 1 - Uzgodnienia
| Decyzja Środowiskowa_ul. Grzybowa (3858kB) - pdf
| Enea Oświetlenie (461kB) - pdf
| Naniesienie uzbrojenia Enea -kabel 15kv (2947kB) - pdf
| Uzgodnienie Chemwik (8241kB) - pdf
| Uzgodnienie D-Energia (9106kB) - pdf
| Uzgodnienie Gazownia (8592kB) - zip
| Uzgodnienie Orange (7914kB) - zip
| Uzgodnienie Zabytki Miejskie (9755kB) - pdf
| Uzgodnienie Zabytki Woj (9806kB) - pdf
| Uzgodnienie zdmikp (1243kB) - pdf
| Warunki Enea-kabel 15kV (2435kB) - pdf
| Warunki przebudowy oświetlenia zdmikp (2219kB) - pdf

-----------------------------------------

Dotyczy cz. 2 przetargu

00 Projekt zagospodarowania terenu (2406kB) - zip
01 Projekt budowlano-wykonawczy układ drogowy - zip
02 Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji deszczowej - zip
03 Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej - zip
04 Projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej - zip
05 Projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia drogowego - zip
05a Projekt budowlano-wykonawczy przyłącza kablowego dla potrzeb oświetlenia drogowego - zip
06 Projekt budowlano-wykonawczy kanału technologicznego - zip
07 Projekt rozbiórki istniejących budynków i budowli w pasie ul. Matuszewskiego
08 Operat dendrologiczny - zip
09 Projekt stałej organizacji ruchu - zip
10 Projekt czasowej organizacji ruchu - zip
11 Przedmiary - zip
12 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - zip
14 Zaświadczenia o braku sprzeciwu z WAB - zip
15 Decyzja Marszałka – zgoda na wycinkę drzew - zip
54_Dr_BPP-T KD rozwiązanie zamienne (60kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: WB
Opublikował: Admin (19 października 2018, 12:49:47)

Ostatnia zmiana: Dubiel (20 grudnia 2018, 11:57:14)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3088