Majątek Spółki na koniec 2006 roku

Całkowita wartość aktywów Spółki na koniec grudnia 2006 roku wyniosła 2.609.266,86 zł, na co składają się:

1) aktywa trwałe 747.333,30 zł, które obejmują rzeczowy majątek trwały 507.873,70 zł, wartości niematerialne i prawne 208.714,00 zł oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 30.745,60 zł.

2) aktywa obrotowe 1.861.933,56 zł.

Wynik finansowy Spółki za 2006 rok:

  1/ Spółka zakończyła rok 2006 stratą  netto w kwocie     - 42.898,58 zł.
 
  2/ Uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr  24 z dnia 14 czewca 2007 r. , stratę netto za rok 2006 postanowiono pokryć z zysku przyszłych okresów.  
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Liszewska (7 listopada 2007)
Opublikował: Magdalena Liszewska (7 listopada 2007, 09:11:01)

Ostatnia zmiana: Jacek Kordyś (11 sierpnia 2008, 11:20:51)
Zmieniono: text

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10308