Majątek Spółki na 31.12.2007 roku

     Całkowita wartość aktywów Spółki na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosła
40.125.647,61 zł, 
      na co składają się:

      1) aktywa trwałe: 21.551.892,21 zł,
      które obejmują:
      a/ rzeczowy majątek trwały:     21.389.186,56 zł,
      b/ wartości niematerialne i prawne: 162.705,65 zł
      c/ długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 0,00 zł.

      2) aktywa obrotowe   18.573.755,40 zł.

Wynik finansowy Spółki za 2007 rok: 
     
1/ Spółka  zakończyła rok 2007 zyskiem netto w kwocie   302.958,66 zł. 
2/ Uchwałą   Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 7/2008 Bydgoskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. z dnia 30 czerwca 2008 r., zysk netto za 2007 rok postanowiono przeznaczyć :
  - na pokrycie straty z lat ubiegłych                         -           280.101,82 zł,
  - na inwestycje realizowane w 2008 roku                 -             22.856,84 zł.          
 

metryczka


Wytworzył: Jadwiga Pilarczyk (8 sierpnia 2008)
Opublikował: Jacek Kordyś (8 sierpnia 2008, 23:42:56)

Ostatnia zmiana: Jacek Kordyś (25 maja 2009, 16:18:07)
Zmieniono: text

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7585