Majątek Spółki na 31.12.2008 roku

Całkowita wartość aktywów Spółki na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosła 40 766 562,00 zł,
 na co składały się:

      1) aktywa trwałe: 25 412 663,99 zł
      które obejmują:
      a/ rzeczowy majątek trwały: 22 035 806,58 zł
      b/ wartości niematerialne i prawne: 141 857,41 zł
      c/ długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 0,00 zł.

      2) aktywa obrotowe: 15 353 898,01 zł.

Wynik finansowy Spółki za 2008 rok

1. Spółka  zakończyła rok 2008 zyskiem netto w kwocie  425 178,13 zł.
2. Uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 8/2009 Bydgoskiego Parku
Przemysłowego Sp. z o.o. z dnia 16 czerwca 2009 r., cały zysk netto za 2008 rok przeznaczono na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
 

metryczka


Wytworzył: Majątek Spółki na 31.12.2008 roku (23 czerwca 2009)
Opublikował: Jacek Kordyś (23 czerwca 2009, 18:32:12)

Ostatnia zmiana: Jacek Kordyś (23 czerwca 2009, 18:52:43)
Zmieniono: text

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7104