2009

Majątek Spółki na 31.12.2009 roku

Całkowita wartość aktywów Spółki na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosła 48 043 301,35 zł,
 na co składały się:

      1) aktywa trwałe:38 226 914,05 zł
      które obejmują:
      a/ rzeczowy majątek trwały: 38 150 208,56 zł
      b/ wartości niematerialne i prawne: 76 705,49 zł
      c/ długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 0 zł.

      2) aktywa obrotowe: 9 816 387,3. zł.

Wynik finansowy Spółki za 2009 rok

1. Spółka  zakończyła rok 2009 zyskiem netto w kwocie  265 418,59 zł.
2. Uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 8/2010 Bydgoskiego Parku
Przemysłowego Sp. z o.o. z dnia 24 czerwca 2010 r., cały zysk netto za 2009 rok przeznaczono na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Nogowska (30 sierpnia 2010)
Opublikował: Miłosz Wolański (30 sierpnia 2010, 19:08:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 7035