Majątek Spółki na 31.12.2010 roku


Całkowita wartość aktywów Spółki na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosła 56 375 074,09 zł, na co składały się:

1) aktywa trwałe:                                                        45 335 543,78 zł
      które obejmują:
      a/ rzeczowy majątek trwały:                                    44 988 650,87 zł
      b/ wartości niematerialne i prawne:                                41 461,95 zł
      c/ długoterminowe rozliczenia międzyokresowe:               27 390,96 zł   
      d/ należności długoterminowe:                                    278 040,00 zł
2) aktywa obrotowe:                                                    11 039 530,31 zł
 
 Wynik finansowy Spółki za 2010 rok 

1. Spółka  zakończyła rok 2010 zyskiem netto w kwocie  1 043 577,23 zł.
2.    Uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 8/2011 Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. z dnia 10 maja 2011 r., cały zysk netto za 2010 rok przeznaczono na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. 

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Nogowska (6 grudnia 2011)
Opublikował: Miłosz Wolański (7 grudnia 2011, 18:24:06)

Ostatnia zmiana: Miłosz Wolański (7 grudnia 2011, 18:29:49)
Zmieniono: roku modyfikacja słowa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6238