Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.
Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji publicznej są określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).
Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o., w celu ich ponownego wykorzystywania:

 I. dla informacji publicznych udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. (BIP): 

1. Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną pochodzącą od Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. jest zobowiązany w tym zakresie do:
1) poinformowania o pochodzeniu informacji publicznej od Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o.,
2) poinformowania o czasie wytworzenia informacji publicznej przez Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.,
3) poinformowania o czasie pozyskania informacji publicznej od Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o.,
4) udostępniania informacji publicznej pozyskanej od Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. w pierwotnie pozyskanej formie, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2.  Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może ponownie wykorzystywać informację publiczną w wersji przetworzonej. W takim przypadku podaje stosowną informację przy ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej. 

3. Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. nie odpowiada za rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej.

 II.  dla informacji udostępnianych w trybie wnioskowym
1. Informacje publiczne są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania na wniosek, w przypadku gdy: 

       a. informacja publiczna nie została udostępniona w BIP, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo  
 b. wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone. 

2. Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. określa ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie
dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy. 

      3. Jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia
dodatkowych kosztów, Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania. Przy nakładaniu opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji
  publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, brane pod uwagę
  przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które
  mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania
  informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych
  bezpośrednio na przygotowanie i przekazanie informacji publicznej w celu ponownego
  wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie. Dane te będą wskazywane
  wraz z udostępnionymi informacjami lub wskazane zostanie miejsce umożliwiające
  zapoznanie się z nimi. 

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty: 

1.Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji  publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania   oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o  dostępie do informacji publicznej.  W przypadku otrzymania sprzeciwu Bydgoski Park  Przemysłowo- Technologiczny Sp. z o.o., rozstrzyga o warunkach ponownego  wykorzystywania  informacji publicznej lub o wysokości opłat. 

2. Do odmowy udostępnienia informacji oraz umorzenia postępowania o udostępnienie informacji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000, Nr 98 Poz. 1071 z późn. zm.) 

3. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), z tym że: 
Sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu lub stanowiących
 bazę danych: 

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. zapewnia możliwość dowolnego
  wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych,
tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we
  fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod
  warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
  prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27
  lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.).


Wytworzył: Daniel Rabacha (24 stycznia 2012)
Opublikował: Miłosz Wolański (24 stycznia 2012, 15:08:58)

Ostatnia zmiana: Miłosz Wolański (24 stycznia 2012, 15:30:29)
Zmieniono: li

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4349

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij