Sposób dostępu do informacji publicznych

1. Wnioski o udzielenie informacji w trybie określonym w przepisach prawa mogą być składane drogą elektroniczną lub w formie pisemnej (pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie Spółki).

2. Przyjęty i zarejestrowany wniosek podlega analizie pod kątem jego zasadności i legitymacji danego Interesanta do pozyskania informacji i dokumentów. 

3. W przypadku stwierdzenia zasadności wniosku oraz legitymacji Interesanta do jego złożenia, wniosek jest przekazywany do komórki merytorycznej, zgodnie z dekretacją Zarządu.

4. Zarząd ma prawo odmówić udzielenia informacji, jeżeli przepisy prawa przewidują ograniczenie w tym zakresie.

5. Przekazanie informacji Interesantowi następuje w sposób wskazany we wniosku lub w inny sposób, który umożliwia wykazanie daty przekazania.

metryczka


Wytworzył: Łukasz Dubiel (1 marca 2019)
Opublikował: Admin (1 marca 2019, 11:47:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1550